پاورپوینت با عنوان مدیریت مالی - 30 اسلاید

پاورپوینت با عنوان مدیریت مالی - 30 اسلاید

پاورپوینت با عنوان مدیریت مالی - 30 اسلاید

پاورپوینت با عنوان مدیریت مالی - 30 اسلاید

پاورپوینت با عنوان مدیریت مالی - 30 اسلاید

پاورپوینت با عنوان مدیریت مالی - 30 اسلاید

پاورپوینت با عنوان مدیریت مالی - 30 اسلاید

پاورپوینت با عنوان مدیریت مالی - 30 اسلاید

پاورپوینت با عنوان مدیریت مالی - 30 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت با عنوان مدیریت مالی - 30 اسلاید از مهمترین بخش های مدیریت در سازمان بوده و عهده دار مدیریت دارایی های جاری در فعالیت های روزانه است.وباید از طریق برنامه ریزی میان مدت امکان ایجاد تعادل،در مقابل تغییرات عوامل محیطی را پیش بینی کند و بر وجوه نقد،اوراق بهادار ،حساب های دریافتنی و موجودی کالا تاکید دارد.

üسرمایه در گردش خالص از تفاوت بین دارایی های جاری و بدهی های جاری  حاصل می شود و به عنوان یک شاخص مناسب جهت بررسی و سنجش توانایی نقدینگی شرکت،در مقابل بازپرداخت بدهی های جاری مورد استفاده قرار می گیرد.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت با عنوان مدیریت مالی - 30 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت با عنوان مدیریت مالی - 30 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

دسته:

پاورپوینت با عنوان مدیریت مالی - 30 اسلاید

خرید آنلاین